CLip hot – Ăn trộm quần áo bị đánh dã man

by datnv August 13, 2015 at 1:20 am
Comments Off on CLip hot – Ăn trộm quần áo bị đánh dã man

Có lòng tốt mang quần áo đi phơi hộ, thanh niên bị chủ nhà đuổi đánh dã man:

https://www.youtube.com/watch?v=BArOt_nKUt0

Nguồn: Youtube

more news from the blog