QUÁCH CẨM LÊ (KIMMESE) – CRAZY | VÒNG GIẤU MẶT – GIỌNG HÁT VIỆT 2015 (SEASON 3) – TẬP 1

Tháng Bảy 21, 2015 at 2:40 sáng
Chức năng bình luận bị tắt ở QUÁCH CẨM LÊ (KIMMESE) – CRAZY | VÒNG GIẤU MẶT – GIỌNG HÁT VIỆT 2015 (SEASON 3) – TẬP 1