Tag Archives: Chí Phèo

7 năm ago

Đằng sau cảnh nóng của Chí Phèo – Thị Nở

Thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước đánh dấu giai đoạn Việt Nam bắt đầu mở cửa, trong đó có lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Trong khoảng thời gian này, nhiều bộ phim đã xuất hiện những cảnh quay táo bạo mà trước đó chưa từng có, điển hình là cảnh nóng của Chí Phèo - Thị Nở.

Xem Thêm