Tag Archives: dau hieu nghien sex

7 năm ago

Phụ nữ có nghiện sex?

Phụ nữ cũng nghiện một số thứ giống đàn ông như nghiện rượu, thuốc lá, ma túy,… nhưng hầu như ít nghiên cứu chính thức nào về chứng nghiện sex của phụ nữ.

Xem Thêm