Tag Archives: dau hieu nghien sex

by adsystem 4 years ago

Phụ nữ có nghiện sex?

Phụ nữ cũng nghiện một số thứ giống đàn ông như nghiện rượu, thuốc lá, ma túy, hay đánh bạc,… nhưng hầu như chưa có nghiên cứu chính thức nào về chứng nghiện sex của phụ nữ. Tuy...

Xem Thêm