Tag Archives: trường quay

by adsystem 5 năm ago

Mạng sống đang bị coi rẻ trên phim trường

Sẽ còn những cái chết oan uổng như diễn viên Nguyễn Giàu trong phim “Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc” nếu mạng sống con người không được xem trọng trên phim trường như hiện nay. Tin anh Nguyễn...

Xem Thêm