Tuấn Hưng giả tiếng Thái troll anh chàng gọi nhầm số


Anh chàng Tuần Hưng nhận được một cuộc gọi của anh chàng người Thái và với bản tính nghịch, chàng ca sĩ của chúng ta liền giả tiếng troll anh chàng kia một trận