Xem ngày đẹp đổ trần, lợp mái tháng 12 năm 2018

Rất nhiều câu hỏi thắc mắc: Tháng 12 có nên lợp mái, đổ trần hay không? Tháng 12 năm 2018 liệu ngày tốt để lợp mái, đổ trầm? Sau đây là các kết quả về xem ngày tốt đổ trần, lợp mái tháng 12 năm 2018, chọn ngày tốt, giờ tốt đổ trần, lợp mái trong tháng 12 năm 2018.

Chi tiết ngày đẹp đổ trần, lợp mái tháng 12 năm 2018

Hãy cùng xem tu vi hang ngay xem ngày tốt đổ trần, lợp nhà tháng 12 năm 2018 nhé.

Chủ nhật ngày Mậu Thìn tức ngày 02/12/2018 cùng ngày 26/10/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ ba ngày Canh Ngọ tức ngày 04/12/2018 cùng ngày 28/10/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ tư ngày Tân Mùi tức ngày 05/12/2018 cùng ngày 29/10/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu ngày Quý Dậu tức ngày 07/12/2018 cùng ngày 01/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ bảy ngày Giáp Tuất tức ngày 08/12/2018 cùng ngày 02/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai ngày Bính Tý tức ngày 10/12/2018 cùng ngày 04/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba ngày Đinh Sửu tức ngày 11/12/2018 cùng ngày 05/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư ngày Mậu Dần tức ngày 12/12/2018 cùng ngày 06/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ năm ngày Kỷ Mão tức ngày 13/12/2018 cùng ngày 07/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Xem ngày đẹp đổ trần, lợp mái tháng 12 năm 2018

Thứ ba ngày Giáp Thân tức ngày 18/12/2018 cùng ngày 12/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ tư ngày Ất Dậu tức ngày 19/12/2018 cùng ngày 13/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm ngày Bính Tuất tức ngày 20/12/2018 cùng ngày 14/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Mậu Tý tức ngày 22/12/2018 cùng ngày 16/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật ngày Kỷ Sửu tức ngày 23/12/2018 cùng ngày 17/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai ngày Canh Dần tức ngày 24/12/2018 cùng ngày 18/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ ba ngày Tân Mão tức ngày 25/12/2018 cùng ngày 19/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật ngày Bính Thân tức ngày 30/12/2018 cùng ngày 24/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ hai ngày Đinh Dậu tức ngày 31/12/2018 cùng ngày 25/11/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để làm giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Xem tuổi xông đất xông nhà hợp tuổi 2019